Het bestuur van de Stichting Groengroep Limos:

                 Jeroen_klein.jpg

              Jeroen de Wijs

                 voorzitter

 

jeanneke_klein.jpg

    Jeanneke Sengers

     secretaris

 

Ineke_klein.jpg

      Ineke van Middelkoop

     penningmeester

 

Hans_klein.jpg

Hans de Raad

 
 

De taak van de Stichting Groengroep Limos

 

27 augustus 2000 is er een beheersovereenkomst gesloten tussen de Gemeente Nijmegen en de Stichting Groengroep Limos. Enkele citaten uit deze beheersovereenkomst geven aan wat de Stichting Groengroep Limos nastreeft:

 

*   het streven is erop gericht om het natuurpark zich op een natuurlijke wijze te laten ontwikkelen, met een minimum aan ingrepen van de mens;

*  de betrokken wijkbewoners zich door middel van zelfwerkzaamheid, zowel bij de aanleg als bij het beheer c.q. onderhoud, inzetten voor het zo optimaal mogelijk functioneren van het natuurpark;

* de zelfwerkzaamheid en de zelfbetrokkenheid van de betreffende wijk, kunnen bevorderend werken op het educatieve aspect, de gemeenschapszin en het verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van het beheer, c.q. het onderhoud.

 

In normaal Nederlands staat hier dat de Gemeente Nijmegen het beheer en het onderhoud van het park overdraagt aan de buurtbewoners en dat de Stichting Groengroep Limos de verantwoordelijke is om dit in goede banen te leiden.

.